Závazná pravidla

Zde jsou informace o pravidlech, která platí pro všechny účastníky srazu.

 

  1. Protože se jedná o poměrně malý,ale útulný kemp, bude nutné dodržovat nejvyšší povolenou rychlost 15 km/h. Je přísně zakázáno řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek. 
  2. Všichni účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí.
  3. Pořadatel ani správce kempu neodpovídá za jakékoliv škody a újmy, které si přivodí nebo se stanou účastníku akce
  4. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit připravovaného programu, ať už je to pokus o rekord, tombola, nebo různé soutěže pro děti i dospělé, musí být zaregistrován při prezentaci a musí mít zaplaceno startovné 250,- kč. 
  5. Všichni musí nosit viditelně vizitky, připíchnuté na vrchní části oděvu. Toto neplatí pro děti mladší jak 7 let. Je to z toho důvodu, abychom se navzájem více poznali a věděli, jak se jmenujeme.
  6. Na stanoviště, kde bude probíhat společné focení a pokus o rekord, bude vpuštěno každé vozidlo, které má za oknem registrační kartu.

 

 Další pravidla dodáme později